DP Model Railway

By DaniloP
Als Modellbahner und Olsenbanden-Fan habe ich mich neben dem Gebäudemodellbau als Lasercut [url]http://www.danilo-pietzsch.de/Bestellung_Modell.htm[/url] auch um die Fahrzeuge der Olsenbande bemüht. In mehreren Versionen und Prototypen ist ein fahrfähiges und maßstäbliches Modell in N 1:160 entstanden, daraus abgeleitet nun auch ein Modell für TT-Bahner und H0-Bahner. Weitere Modelle vorwiegend in Spur N sollen noch folgen.

As a model railroader and fan of the Olsen gang, I also tried to build the model of the building as a laser cut [url]http://www.danilo-pietzsch.de/order_model.htm[/url] and also the vehicles of the Olsen gang. A drivable and scale model in N 1: 160 has been created in several versions and prototypes, from which a model for TT railroaders and one for H0 railroaders has now been derived. Other models, mainly in N scale, are to follow.

Som modeljernbane og fan af Olsen Banden forsøgte jeg også at opbygge bygningens model som laserskæring [url]http://www.danilo-pietzsch.de/Bestil_model.htm[/url] og også køretøjer fra Olsen Banden. En drivbar og skaleret model i N 1: 160 er skabt i flere versioner og prototyper, hvorfra en model for TT-jernbaner og også en model for H0-jernbaner nu er afledt. Andre modeller, hovedsageligt i N skala, skal følges.
Logo

Hello.

We're sorry to inform you that we no longer support this browser and can't confirm that everything will work as expected. For the best Shapeways experience, please use one of the following browsers:

Click anywhere outside this window to continue.