Just a few days left to Make Your Holiday!
Check order deadlines

<div class="sw-email-modal sw--display-block"> <div id="emailModalContentContainer"> <span class="noty_close sw--position-absolute sw--position-right sw--padding-top-3 sw--padding-right-3 icon-cancel sw--opacity-8"></span> <div class="sw-row"> <div class="sw-email-modal__copy sw--position-relative sw--display-block sw--padding-vert-4"> <p class="last sw--font-size-16">Sign up to get email alerts on discount promotions. There might be one very soon...</p> <form action="/register/email-signup" class="sw-email-modal__signup sw--position-relative" data-confirmation="emailConfirmationModal" data-sw-email-modal-form> <input type="text" class="sw-email-modal__signup-input sw--input-height__medium" placeholder="Email address" name="email" /> <input type="hidden" class="sw-email-modal__signup-input" name="location" value="/product/W93KQ962P/200-kontaktledningsisolatorer-av-sj-aldre-model" /> <input type="hidden" class="sw-email-modal__signup-input" name="confirmation" value="emailConfirmationModal" /> <input type="submit" class="btn-primary" value="Sign Up" /> <div id="emailModalFormError" class="text-error" style="display:none"></div> </form> </div> </div> </div>

Click and drag to rotate
200 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Rendering av en isolator

DIGITAL PREVIEW
Not a Photo

Rendering av en isolator
200 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Rendering av en isolator
200 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Rendering av en isolator

DIGITAL PREVIEW
Not a Photo

200 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Observera att bilden visar en prototyp som inte helt överensstämmer med nuvarande utförande
200 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Observera att bilden visar en prototyp som inte helt överensstämmer med nuvarande utförande

DIGITAL PREVIEW
Not a Photo

200 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Observera att bilden visar en prototyp som inte helt överensstämmer med nuvarande utförande
200 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Observera att bilden visar en prototyp som inte helt överensstämmer med nuvarande utförande

DIGITAL PREVIEW
Not a Photo

200 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Ritningen jag utgått från. Observera att utskriften skiljer sig från ritningen enligt beskrivningen nedan
200 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Ritningen jag utgått från. Observera att utskriften skiljer sig från ritningen enligt beskrivningen nedan

DIGITAL PREVIEW
Not a Photo

200 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed
200 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed

DIGITAL PREVIEW
Not a Photo

200 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model

OVERVIEW
  • 3D printed in Frosted Ultra Detail: Matte translucent plastic that showcases fine and intricate details.
  • Be the first to try. Learn more
  • This product is intended for mature audiences.
$217.32
1
0
Share Link
Embed This Product

Product Description

SJ kontaktledningsisolator för 1500 V av 1926 år modell i skala 1:45. Isolatorn gjord efter Elektrotekniska byråns ritning nr 19005.

Modellen avviker från ritningen på två punkter:

  1. För att underlätta montering av utliggare så är den cylindriska delen är 0,5 mm högre än vad som är skalenligt.
  2. Av hållfasthetsskäl är isolatorns koner fyllda, de blev för sköra om de gjordes skalenligt.

Denna sats innehåller 200 stycken isolatorer. I min "affär" hos Shapeways finns också en sats med 50 isolatorer om 200 är för många.

What's in the Box
INCM
200 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model
Frosted Ultra Detail
Width
5.3 cm
Height
1.3 cm
Depth
5.7 cm

Sign In or Join to comment.
 
 
Logo

Hello.

We're sorry to inform you that we no longer support this browser and can't confirm that everything will work as expected. For the best Shapeways experience, please use one of the following browsers:

Click anywhere outside this window to continue.