<div class="sw--display-block sw--text-white sw--bg-dark-gray"> <div id="emailModalContentContainer"> <span class="noty_close sw--position-absolute sw--position-right sw--padding-top-3 sw--padding-right-3 icon-cancel sw--opacity-8 sw--z-index-10"></span> <div class="sw-row"> <div class="sw--position-relative sw--display-block sw--padding-3"> <p class="sw--font-size-16 sw--margin-bottom-2 sw--margin-right-6">Sign up to hear about special promotions</p> <form action="/register/email-signup" class="sw--position-relative" data-confirmation="emailConfirmationModal" data-sw-email-modal-form> <input type="text" class="sw--input-height__medium" style="width:60%;" placeholder="Email address" name="email" /> <input type="hidden" class="" name="location" value="/product/FBXQXSZES/50-kontaktledningsisolatorer-av-sj-aldre-model" /> <input type="hidden" class="" name="confirmation" value="emailConfirmationModal" /> <input type="submit" class="btn-primary sw--margin-left-1" value="Subscribe" /> <div id="emailModalFormError" class="text-error" style="display:none"></div> </form> </div> </div> </div>

Click and drag to rotate
50 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Rendering av en isolator

DIGITAL PREVIEW
Not a Photo

Rendering av en isolator
50 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Rendering av en isolator
50 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Rendering av en isolator

DIGITAL PREVIEW
Not a Photo

50 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Observera att bilden visar en prototyp som inte helt överensstämmer med nuvarande utförande
50 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Observera att bilden visar en prototyp som inte helt överensstämmer med nuvarande utförande

DIGITAL PREVIEW
Not a Photo

50 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Observera att bilden visar en prototyp som inte helt överensstämmer med nuvarande utförande
50 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Observera att bilden visar en prototyp som inte helt överensstämmer med nuvarande utförande

DIGITAL PREVIEW
Not a Photo

50 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Ritningen jag utgått från. Observera att utskriften skiljer sig från ritningen enligt beskrivningen nedan
50 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed Ritningen jag utgått från. Observera att utskriften skiljer sig från ritningen enligt beskrivningen nedan

DIGITAL PREVIEW
Not a Photo

50 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed
50 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model 3d printed

DIGITAL PREVIEW
Not a Photo

50 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model

$57.01
3D printed in matte translucent plastic that showcases fine and intricate details.
QTY
All orders are backed by our
All orders are backed by our
Money Back Guarantee.
Product Description

SJ kontaktledningsisolator för 1500 V av 1926 år modell i skala 1:45. Isolatorn gjord efter Elektrotekniska byråns ritning nr 19005.

Modellen avviker från ritningen på två punkter:

  1. För att underlätta montering av utliggare så är den cylindriska delen är 0,5 mm högre än vad som är skalenligt.
  2. Av hållfasthetsskäl är isolatorns koner fyllda, de blev för sköra om de gjordes skalenligt.

Denna sats innehåller 50 isolatorer. I min "affär" hos Shapeways finns också en sats med 200 isolatorer för den som bygger en större bana.

Details
What's in the box:
50 kontaktledningsisolatorer av SJ äldre model
Dimensions:
5.31 x 2.79 x 0.6 cm
Switch to inches
2.09 x 1.1 x 0.24 inches
Switch to cm
Success Rate:
First To try.
What's this?
Rating:
Mature audiences only.
Sign In or Join to comment.
 
 
Logo

Hello.

We're sorry to inform you that we no longer support this browser and can't confirm that everything will work as expected. For the best Shapeways experience, please use one of the following browsers:

Click anywhere outside this window to continue.