Magazinski 2

Magazinski 2 3d printed
Shapeways Image Popper
cm: 6.194 w x 5.054 d x 0.228 h
in: 2.439 w x 1.99 d x 0.09 h

Comments

 
 
Not For Sale