Miata Turbo Keychain - Design B - Raised

Miata Turbo Keychain - Design B - Raised 3d printed Description
Description
Miata Turbo Keychain - Design B - Raised 3d printed Description
Miata Turbo Keychain - Design B - Raised 3d printed Description
Description
Miata Turbo Keychain - Design B - Raised 3d printed Description
Miata Turbo Keychain - Design B - Raised 3d printed Description
Description
3d Model Viewer
Miata Turbo Keychain - Design B - Raised 3d printed
Miata Turbo Keychain - Design B - Raised 3d printed
Miata Turbo Keychain - Design B - Raised 3d printed Description
Miata Turbo Keychain - Design B - Raised 3d printed Description
Description
Miata Turbo Keychain - Design B - Raised 3d printed Description
Miata Turbo Keychain - Design B - Raised 3d printed Description
Description
cm: 6.582 w x 0.8 d x 0.924 h
in: 2.591 w x 0.315 d x 0.364 h

Comments

 
 
  • White Strong & Flexible

    White nylon plastic with a matte finish and slight grainy feel.

    $5.38