Kwijebo rapid

Kwijebo rapid 3d printed
Kwijebo rapid 3d printed Description
Kwijebo rapid 3d printed Description
Description
3d Model Viewer
Kwijebo rapid 3d printed
Kwijebo rapid 3d printed
'Kwijebo' Antweight class robot 106g disc on a 225g walking robot
cm: 10.76 w x 6.154 d x 8.55 h
in: 4.236 w x 2.423 d x 3.366 h

Comments

 
 
Not For Sale