16993 Tsuba V1 NEW V4

16993 Tsuba V1 NEW V4 3d printed Art Accessories
cm: 0.784 w x 0.784 d x 0.084 h
in: 0.309 w x 0.309 d x 0.033 h

Comments

 
 
  • White Strong & Flexible

    White nylon plastic with a matte finish and slight grainy feel.

    $1.52